Hi

Liên hệ với chúng tôi

Cảm ơn bạn đã vào xem trang này. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin hãy liên hệ với chúng tôi.

 

Email: [email protected]

 

Tel: +86-571-8233-3973

 

 

Company Profile

Year Started: 2007
Headquarter: China
Number of Products: 40,000+
Number of Employees: 320

Address: Bldg #24-3, HuPanYuan, XiangHuRenJia, WenXinLu
City: Hangzhou
Province: Zhejiang
Zip Code: 310053
Phone: 86571-8233973
Email: [email protected]